چرا اینستاگرام 2

  در مقاله قبل به 12 دلیل برای چرایی برتری اینستاگرام نسبت به سایر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اشاره کردیم و نظر گری وی رو هم در این زمینه بررسی کردیم….